Del 5 av 5 Ge eleverna ett språk för sitt lärande. Om att synliggöra lärande

Eleverna mår bra av att få sin lärprocess och sina styrkor bekräftade – och synliga. Ta med Styrkestjärnan till ett utvecklignssamtal. Sätt ord – och visa – elever och vårdsnadshavare exempel på hur elevens tycks lära sig. Och tack för ditt deltagande i kursen. Kom ihåg att disktuiera innehållet. Syftet är att främja en dialog med kollegor om viktiga aspekter av sitt uppdrag.