Här hittar du bildspel från några av mina föreläsningar. Fritt fram och att sprida länken. Notera att filmmaterialet kan jag inte sprida, så ibland blir det en blank sida i i PDF filerna nedan. Notera även att det finns en del överlappningar, d.v.s. att visa bilder kommer igen i ett flertal föreläsningar. De mest aktuella och uppdaterade ligger först på denna sida.

Nedan: Grundföreläsningen till Ledarskap i klassrummet (Hållbart ledarskap i en relationsstyrd skola.

Elevens lärande – föreläsningen om handledning i klassrummete efter boken Elevens lärande.

Denna föreläsning om värdegrundsarbete är indelade i tre sektioner. Först om värdegrundsarbete, sedan något om styrketeori och till slut bilder som jag använder ibland då jag möter föräldrar.

Bildspel på föreläsningen som riktar sig till förskolan och utifrån boken Stärk arbetslaget.

Nedan föreläsning om Systematiskt professionsutveckling och kultur och pedagogiskt ledarskap avsedd främst för skolledare, m fl som organiserar fortbildning och handledning i pedagogisk utveckling.

Nedan – föreläsning i tre dela. 1 om Lärstrategier, 2 och Värdegrund och 3 om Undervisningskvalitet.

Nedan: Föreläsning om värcegrundsfrågor, styrketeori och styrkestjärnan.