Här hittar du bildspel från några av mina föreläsningar. Fritt fram och att sprida länken. Notera att filmmaterialet kan jag inte sprida, så ibland blir det en blank sida i i PDF filerna nedan. Notera även att det finns en del överlappningar, d.v.s. att visa bilder kommer igen i ett flertal föreläsningar.

Länken här leder dig till en mapp med PDF-versioner av mina föreläsningsbildspel:

  • Elevens läranden – Ge eleverna ett språk för sitt lärande
  • Ledarskap i klassrummet (och en relationsstyrd skola)
  • Beteendebaserat värdegrundsarbete i praktiken
  • Undervisningskvalitet (gymnaiseorienterad)
  • Ledarskap i förskolans grupper
  • Stärk arbetslaget -. att leda det pedagogiska utvecklingsarbete
  • Pedagogik i praktiken (vuxen och kursutbildningar)