Fortbildning och handledning för ett tydligare ledarskap i skolan, klassrummet, fritidshemmet och förskolan. Välkommen.

Trailer 1:25. Talk Show-Handledning-Böcker-Föreläsningar-Bibliotek

Fortbildning

  • Aktuella föreläsningar & studiedagar: 1. Ledarskap i klassrummet. 2. Elevens lärande -handledning i klassrummet. 3. Stärk arbetslaget. 4. Värdegrundsarbete i praktiken. 5. Att bygga en kvalitetskultur. Läs mera.
  • Processutbildning om ledarskap i klassrummet. Läs mer
  • Fortbildningsbibliotek med 450 underlag för pedagogiska samtal Läs mer
  • Online utbildningar via Gothia kompetens. Diploma, Preparus och Barnkompetens,
  • Böcker, Läs mer
Länk till information hos Gothiakompetens

Ny bok ute nu!! Du har gett dina instruktioner till eleverna men hur gör du när du går ut i gruppen för att hjälpa eleverna? Bokens tema är handledning i klassrummet. Här är en länk till pressmeddelandet som sammanfattar.

Handledning

  • Beställ handledning för ledningsgrupper, arbetslag och skolledare Läs mer
  • Intervjuer & Talkshow – Klargörande samtal om värderingar, styrkor och sitt nästa steg Läs mer

Prenumerera på Johns nyhetsbrev (6-7 nr per år) med tips & info.

Fortbildningsbiblioteket – Prata pedagogik!