I denna samling finns exempel på textunderlag som leder dig och kollegorna igenom olika steg för att göra flera lektionsbesök. Dessa besök behöver inte ta lång tid. Du behöver inte vara där under en hel lektion. Se flera exempel i boken Stärk arbetslaget: Skolans ryggrad som utkommer hösten 2021 (gothiakompetens.se).