6. Feedback från kollegor 3.5

 Hej!

Börja gärna med det konkreta när ni är i början av att införa co-coaching system eller kollegial feedback och handledning. Så småningom kan denna coaching förflytta sig till en mer abstrakt nivå. All god coaching (ledarskap, lärarskap) blandar abstraktioner och konkretioner.

Varför är det viktigt? Därför att undervisningskvalitet bygger på en förståelse för varför man gör det man gör, inte bara vad man gör. Stora viktiga frågor att beröra gäller, till exempel:

– Kunskapssyn

– Vår tolkning av vad kunskap egentligen består av

– Vår bild av vad olika förmågor egentligen betyder i teori och praktik

– Vår bild av vad undervisningskvalitet egentligen är

– Vår bild av hur eleverna förstår på ett djupare plan

– Vår bild av hur lärandet går till

– Upplägg i relation till forskning

Åtgärd: Ett exempel på hur det kan gå till och att prova:

1. Berätta om en lektion eller aktivitet som du var mycket nöjd med (återigen, en 9:a lektion)

2. Varför valde du just det upplägget? Kan du kort beskriva den kunskapssyn som ditt upplägg bygger på? Vad säger ditt upplägg om dina idéer om hur inlärning går till och vad som är kunskap?

3. Beskriv vilka förmågor, övergripande principer och teoretiska resonemang som du ville att dina elever skulle begripa.

4. Beskriv hur ditt val av metodik bidrog till denna djupare förståelse och detta grepp om bakomliggande principer.

5. Om du fick en ny chans att göra om samma lektion/aktivitet på så sätt att det leder till ännu större förståelse och kunskap hos eleverna, vad skulle du göra annorlunda och bättre?

6. Vis av din erfarenhet av detta pass, vad ska du ta med dig till din planering av ett kommande pass du ska ha under veckan?

7. När du ser på dig själv som pedagog utifrån, med lite självdistans, vad skulle du vilja utveckla hos dig själv så att du skulle gå framåt i din professionella utveckling?

8. Vilka pedagogiska dilemman, frågor och reflektioner skulle du vilja föra fram till dina kollegor?

9. Sammanfatta.

10. Tacka varandra. Byt roller.

Naturligtvis är denna typ av samtal och coaching mer komplicerad, tar mer tid och kräver mer engagemang. Och det är just det som är vitsen, eftersom professionsutveckling är en allvarlig fråga som behöver diskuteras ofta och länge. Din intention är just att era coachingpass ska leda till en större förståelse för professionens komplexitet, möjligheter och tillvägagångssätt. 

Med vänlig hälsning

© John Steinberg