5. Feedback från kollegor 3.0

 Hej!

Det är inte alltid möjligt att besöka varandra men man kan ändå göra lektionsanalyser tillsammans. Allt är i syfte att lyfta varandra till ännu effektivare undervisning (eller fritidsaktiviteter, förskoleaktiviteter) och en undervisning som håller en hög standard.

Jag behöver påpeka, ännu en gång, att fokus ska vara på vad de vuxna gör och tänker och inte på eleverna. Det finns all anledning i världen att observera eleverna i aktion och hur de reagerar och beter sig i sin omgivning och i relationer till de vuxna och klasskamraterna. Det är bara det att det inte är det som är syfte och fokus i denna pdf-bok. Håll dig till vad vi som kollegor kan göra och hur ni tänker och agerar.

I co-coaching på en högre nivå gäller det att få din kollega att fundera över det som fungerar. Nu återvänder vi till idén från början av, Gör varandra bättre 1, att analysera en lektion på nivå 8, 9 eller 10. Detta går att göra även om du personligen, som kollega, inte har varit där och sett det själv.

Lämpliga frågor:

1. Berätta om en 9:a lektion.

2. Varför gick det bra, tror du? Och vad gjorde du personligen ”rätt” när du tänker efter?

3. Den som ställer frågor och lyssnar på svaren letar efter nyckelord som beskriver varför kollegan tycker att det gick bra och vad man själv bidrog med. Skriv upp dessa nyckelord som kan vara förmågor, kompetenser, handlingar eller personliga egenskaper.

4. Spegla tillbaka och upprepa nyckelorden i en sammanfattning. Till exempel: ”Du tycks ha förberett dig väl, har starka inre bilder av hur du vill ha det och även kunna improvisera. Det verkar som du också har stort tålamod. Det låter som om dessa saker bidrog till att det gick bra.

5. Be kollegan berätta om en kommande lektion eller aktivitet när hon/han inte är säker på hur det kommer att gå.

6. Be kollegan fundera på hur nyckelorden (förberedelser, inre bilder, improvisationer, tålamod) kan vara till nytta i denna kommande lektion eller aktivitet. Fråga sedan om det är något annat som kan göras för att öka sannolikheten för att denna kommande lektion eller aktivitet kan lyckas.

7. Sammanfatta.

8. Tacka för samtalet. Byt roller. Nu är det kollegans tur att ställa samma frågor till dig.

Åtgärd: Prova med en kollega! Skriv ner lärdomar och reflektioner strax efteråt och återberätta för gruppen om hur det gick och vad du fick ut av detta co-coaching tillfälle.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg