4. Feedback från kollegor 2.5

 Hej!

Detta avsnitt fokuserar på konsten att ge feedback. Jag har redan betonat betydelsen av att undvika kritik, att söka fel eller att själv tala om hur du skulle ha gjort istället. Jag hade en gammelmoster som var en sträng och noggrann rektor under många år. När jag själv blev rektor hade hon gått i pension sedan länge, men hon sa något till mig jag aldrig kommer att glömma:

”Tala om i förväg när du ska besöka klassen, John. Du ska ge kollegan en chans att göra så bra ifrån sig som möjligt.”  Just det. Om besök hos varandra ska fungera, ha följande i åtanke:

1. Börja med dem som vill. När det fungerar, kan det sedan utvidgas för att inkludera alla.

2. Förstå det stora syftet – att bidra till professionsutveckling, en positiv skolkultur och bättre undervisning.

3. Kom överens om vad kollegan vill att du ska titta på. Se till att det är konkret. Kom överens om när du ska komma.

4. Du är där för att observera läraren, inte eleverna. Undvik ”Titta på Kalle och hur han stör de andra.” Vänd det till, ”Du menar att jag ska titta på din interaktion specifikt med Kalle och när du lyckas få honom fokuserad?”

5. Fråga om kollegan vill att du ska dokumentera – t.ex. skriva, filma eller göra en ljudinspelning med mobilen.

6. Kom överens om när ni ska följa upp och diskutera efteråt.

7. Håll dig bara till det du skulle titta på och motstå frestelsen att prata allmänt.

8. Förstå att om du gör detta regelbundet och ofta kommer det att leda till allt djupare diskussioner om professionen, men börja med extremt konkreta och specifika saker att observera.

När det är dags att följa upp, tänk på följande:

1. Tacka för möjligheten att besöka.

2. Du bad mig titta på X. Innan jag delar med mig av mina observationer, är jag nyfiken på dina egna reflektioner kring situationen.

3. Du bad mig titta på X och dokumentera på Y- sättet. Låt mig nu kort beskriva vad jag tänkte på och observerade. 

4. Några ytterligare frågor för mig som tittade på?

5. Vad, konkret, kommer du att göra annorlunda och bättre nästa gång?” frågar du sedan. Sikta på någonting extremt konkret som kommer att göras inom en vecka, helst inom 48 timmar. 

6. Prova och berätta för mig hur det går (bestäm en dag och tid).

7. Har du redan nu en idé om vad jag ska titta på nästa gång jag kommer?

8. Välkommen till mig på X-dag och vi är överens om att du ska titta på Y eller hur?

Åtgärd: Prova att besöka varandra och ha ett uppföljande samtal. Berätta för gruppen om dina reflektioner och lärdomar. 

Med vänlig hälsning

© John Steinberg