3. Feedback från kollegor 2.0

Hej!

Den första nivån för feedback till och från kollegor var av allmän karaktär. På nästa nivå, 2.0 handlar det om att gå från det allmänna till det mer specifika.

När vi använde uttryck som ”nyfiken” eller ”intresserad” är syftet att komma åt generaliseringar och framför allt få din kollega att förstå att du gör ett besök med ett gott syfte. Du är inte där för att leta fel. 

På 2.0 nivån, och för att hålla samma icke-kritiserande anda, frågar du kollegan du är överens om att besöka vad de själva vill att du ska observera. Låt din kollega styra vad du ska titta på och ge feedback kring. 

Du kommer att se mycket mer än vad de ber dig titta på. Du kommer att upptäcka många saker du skulle vilja diskutera, fråga om eller till och med ge feedback om. Du kommer att tycka att det kollegan har bett dig titta på kanske inte är det viktigaste. Det spelar ingen roll. Håll dig enbart till det som kollegan har bett dig fokusera på.

Några exempel:

– Se om jag behandlar flickorna och pojkarna annorlunda.

– Se hur lång tid mina instruktioner tar.

– Se mitt rörelsemönster i rummet.

– Se hur fort jag pratar och om jag ger eleverna en chans att tänka efter.

– Se vilka slags frågor jag ställer. 

Även dessa frågor kunde konkretiseras ännu mera. Ju mer specifik du är när du ber om feedback ju större nytta kommer denna feedback att ge dig. Var så konkret och specifik du kan. Håll dig bara till en sak. Tala om när du vill ha ett besök och kom ihåg att din kollega förmodligen inte har tid att sitta ett helt pass, så du kan specificera till och med tiden. Kom de första femton minuterna, till exempel.

Åtgärd

Frågan är följande – om en kollega ska besöka dig en kvart, vad vill du helst att de ska observera och sedan ge feedback till dig om. Ge exempel:

Gör ett besök hos en kollega under veckan, hitta en kvart eller så för att ge varandra feedback och för fram era intryck och lärdomar till kollegorna när ni samlas kring den här boken nästa gång ni ses.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg