2. Feedback från kollegor 2.0

 Hej!

Om du skulle besöka en kollega, vad är du då främst nyfiken på? Man kan säga att när du besöker en kollega blir det en spegling av dig själv. Med det menas att man ofta är nyfiken på hur en kollega gör för att du själv grubblar över samma slags dilemma.

Några exempel:

– Jag är nyfiken på hur min kollega möter eleverna och knyter an innan de ens kommer in i rummet.

– Jag är nyfiken på hur min kollega utnyttjar de första tre minuterna för att samla gruppen till sig och inleda.

– Jag är nyfiken på hur min kollega handskas med elever som kommer sent, inte har material med sig eller inte har förberett sig.

– Jag är nyfiken på hur min kollega utnyttjar repetition på ett systematiskt sätt.

– Jag är nyfiken på hur min kollega återskapar fokus om det blir oroligt ett tag.

Åtgärd

Nu är det din tur – ge tre till fem exempel på saker som du är nyfiken på hos en kollega.

När du väl går till en kollega, be om lov att besöka dem och tala om vad du är mest nyfiken på att ta reda på. Får man ett ”sant svar” – är det inte så att de skärper sig då? Så bra. Ditt mål är att hitta vad kollegan gör bra, inte vad de gör dåligt. Ditt mål är att lära dig av en kollega, absolut inte att hitta fel eller kritisera. 

Och när ni pratar om det efteråt säg, till exempel, ”Det var intressant när du… Kan du berätta lite mer hur du tänkte?” Du ska absolut undvika att ge kollegan känslan att du vet bättre eller aldrig själv skulle ha gjort på detta sätt.

Var nyfiken bara. Ta fram det du tyckte var intressant. Ha en respektfull dialog om yrket, varken mer eller mindre. Med det som grund kommer de goda idéerna. 

Åtgärd 

Beställ tid hos en kollega. Besök varandra. Skriv ner en del av era reflektioner.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg