1. Feedback från kollegor 1.0

Hej!

Vi vet hur viktigt det är att ge eleverna respons och feedback på sina ansträngningar. En viktig del av pedagogens uppdrag går ut på detta. Vi förstår alla metakognitionens betydelse för lärande och utveckling. Vi förstår alla att hur man ger feedback har stor betydelse för att en elev ska kunna ta emot det, göra om och göra bättre eller komma till nästa steg.

Men hur är det med dig själv? Vem ger dig feedback på dina egna insatser? Visst, är du ambitiös åker du hem från jobbet och funderar på vad som har fungerat bra eller mindre bra och vad du ska göra annorlunda. Tänk bara på att du har mängder av kompetenta experter omkring dig varje dag som skulle kunna ge dig professionell feedback. Dessa personer kallas för kollegor.

Det börjar bli lite mer vanligt med besök hos varandra, skuggning, kollegial handledning eller co-coaching (ömsesidig coaching av varandra). Det bör ingå i skolledarens uppdrag eller åtminstone i förstelärarens uppdrag, tycker jag. I några avsnitt ska vi undersöka enkla modeller för hur detta kan gå till. 

På 1.0 nivå är det allra enklaste att man bara bestämmer en tid då du ska besöka en kollega under en lektion, eller en del av en lektion. Man ser rätt mycket även på en kvart. I kommande avsnitt påpekar jag att det är mer givande att ha något specifikt du letar efter. Men om du är där bara för att samla allmänna intryck, är det följande fem områden som jag själv tycker är intressanta att observera.

1. Är rummet välkomnande, inbjudande och arrangerat för sitt syfte?

2. Verkar eleverna ha förtroende för sin ledare?

3. Är vad man ska göra visuellt representerat? Verkar eleverna begripa vitsen?

4. Finns det arbetsro och koncentration?

5. Verkar det finnas en ambition att få eleverna att inte bara ”göra” utan även ”tänka”?

Åtgärd

Besök en kollega och samla intryck. Kom ihåg att du inte är där för att bedöma din kollega utan för att söka allmänna utmaningar som i princip alla på skolan/förskolan har utmaningar med. Prata sedan om dessa allmänna utmaningar som de flesta upplever utan att bedöma kollegan du har besökt.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg