Fortbildning och handledning för ett tydligare ledarskap i skolan, klassrummet, fritidshemmet och förskolan. Välkommen.

Trailer 1:25. Talk Show-Handledning-Böcker-Föreläsningar-Bibliotek

Fortbildning

Länk till information hos Gothiakompetens

Ny bok ute nu!! Du har gett dina instruktioner till eleverna men hur gör du när du går ut i gruppen för att hjälpa eleverna? Bokens tema är handledning i klassrummet. Här är en länk till pressmeddelandet som sammanfattar.

Handledning

  • Handledning för ledningsgrupper, arbetslag och skolledare Läs mer
  • Intervjuer & Talkshow – Klargörande samtal om värderingar, styrkor och sitt nästa steg Läs mer

Prenumerera på Johns nyhetsbrev (6-7 nr per år) med tips & info.

Fortbildningsbiblioteket – Prata pedagogik!