Fortbildning och handledning för ett tydligare ledarskap i skolan, klassrummet, fritidshemmet och förskolan. Välkommen.

Fortbildning

  • Aktuella föreläsningar & studiedagar: 1. Ledarskap i klassrummet. 2. Ge eleverna ett språk för sitt lärande 3. Stärk arbetslaget. 4. Värdegrundsarbete i praktiken. 5. Att bygga en kvalitetskultur. Läs mera.
  • Seminarium för ledningsgrupper ”Fortbildningseffekt” Läs mera
  • Öppet arkiv med 450 text-och videofiler för pedagogiska samtal. Läs mera
  • Böcker, Läs mer
Uppdaterad
Utökad med flera checklistor och flera nya kapitel
Används som cirkelbok på hundratals skolor
En klassiker alltid aktuell för din skolas utveckling
Länk till information och beställning

En uppdaterad och utökad klassiker: Ledarskap i klassrummet

Handledning

  • Beställ handledning för ledningsgrupper, arbetslag och skolledare Läs mer
  • Intervjuer & Talkshow – Klargörande samtal om värderingar, styrkor och sitt nästa steg Läs mer

Mitt nyhetsbrev (6-7 gånger om året) med tips och info skickas ut bara till de som följer mig på LinkedIn. Sök mitt namn på LinkedIn för att följa mig där.

New book in English about leadership in the classroom. There are TWO ways to walk into a classroom!

Link to Two Ways to Walk into a Room: https://a.co/d/4hy1Owk

Fortbildningsbiblioteket – Prata pedagogik!