Forskning och beprövad erfarenhet

I denna samling finns fem korta videos som provocerar något om hur vi pratar om forskning inom skol-och förskolesektorn. Vad menas när vi säger, ”Forskningen säger att…” Det är värt att fundera på nu när alla ska helst vara evidensbaserat och beprövad.