Dokument för nedladdning

Eight misunderstandings about education

Klassrumsobservation

Besök varandra Co-coaching

Nyckelordmodellen

Lärande samhälle 2018 Det behövs en annan skolpolitik som blickar framåt på lång sikt.

Tre modeller för kollegial handledning och verksamhetsbesök Senaste version av underlaget för co-coaching och verksamhetsbesök.

Uppföljningsfrågor/ diskussionsunderlag efter min föreläsning om Ledarskap i klassrummet och Lärarskicklighet.