PedPep 1
Vem av dina elever och kollegor behöver några extra sekunders uppmärksamhet och uppmuntran denna vecka? Ta tid för några vänliga ord.

PedPep 2
Hjälp en elev, men rusa inte iväg. Stanna kvar 2-3 extra sekunder. Eleven får bättre fokus – och du med.

PedPep 3: Ta hand om dig själv i 2-3 sekunder innan du skyndar vidare för att hjälpa en elev. Stanna upp. Andas. Blicka ut över rummet – sedan bestäm vart du ska.

PedPep 4: Knyt samman dåtid och nutid så att eleven känner relevans inför dagens dilemman. Välj ut ett tema från veckans undervisning eller texter för att brygga över från då till nu.

PedPep 5: Ge en nick och en extra blick till någon som gör jobbet i bakgrunden – en vaktmästare, lokalvårdare, måltidspersonal, assistent eller annan person. Alla mår bra av uppmuntran.

PepPed 6: Mål är bra, men mening är bättre. När du går runt och hjälper två elever under ett pass, fråga dem vad syftet är. Ju fler som begriper mening och syfte, ju fler kommer att engagera sig.

PedPep 7: Vad kan du låna från en lärare från din egen skoltid som du beundrade och göra om på ditt eget sätt? Omsätt ditt ”lån” till en praktisk handling.

PedPep 8: Andas och samla kraft innan du går in i ett rum även om det bara är under en halv sekund. Samla dig själv innan du samlar andra.

PedPep 9: Ansträng dig att komma lite tidigare till rummet och för att kolla lite extra att allt material är på plats och all teknik fungerar. Känslan av att ”allt är i ordning” leder till bättre ordning.

PedPep 10: Välj ut och tacka två kollegor för hjälp och stöd under veckan. Alla mår bra av uppskattning. Tala om det specifika de har gjort och säg inte bara ett allmänt tack.

PedPep 11: När du ger beröm till en elev, ange det konkreta och specifika som du uppskattar. Ge inte bara allmän uppmuntran som ”Bra gjort” utan påpeka en eller flera detaljer.

PedPep 12: Sätt stopp för ovidkommande samtal i veckans AL genom att vänligt men bestämt påpeka att vi behöver hålla oss till det viktigaste och komma till skott.

PedPep 13: Gör om ett pass/en lektion/en aktivitet som inte gick bra. Säg bara till gruppen att du har tänkt till och vill prova samma sak på ett annat sätt. Det kan tyckas att det känns konstigt, men din ambition är att öka förståelsen och ibland måste man ”göra om och göra bättre” – precis som du ibland ber eleverna göra.

PedPep 14: Skicka ett vykort hem eller skicka ett sms eller ett mejl till en elev eller kollega som du saknar, som är sjuk eller har varit mycket frånvarande. Hör av dig, helt enkelt.

PedPep 15: När du samlar gruppen vid två–tre tillfällen under veckan, pausa och samla kraft i två–tre sekunder innan du börjar tala – och stå i mitten av ”din scen.” Fler kommer att lyssna.

PedPep 16: Komplettera dina ord med visuella representationer av instruktionerna – på tavlan, via projektorn, på ett papper, med bilder, med en demonstration, med en dramatisering – så att eleverna inte bara hör men också ser vad du menar.

PedPep 17: Gå laget runt i kollegiegruppen och berätta om det som har varit mest intressant under veckan. Inte bäst. Inte sämst. Utan mest intressant. Se om inte det leder till ett mer givande samtal än vanligt.

PedPep 18: Berätta för en kollega om det senaste stora skrattet tillsammans med dina elever. Humorn sägs vara den kortaste vägen till en bra relation. Kan man planera för humor?

PedPep 19: Små miljöförändringar kan positivt påverka sinnet. Bestäm dig för en enkel åtgärd som förgyller rummet du oftast vistas i med dina elever. Hur kan rummet kännas mer välkomnande?

PedPep 20: Vid två–tre tillfällen under veckan, se till att du tar en mini-paus i dina instruktioner så att eleverna hinner smälta det ena innan du går vidare till nästa. Ge fler chansen att ta in informationen. Lugna tempot i ditt tal.

PedPep 21: Öppna dörren för minst tre elever på väg in efter en rast. Stanna kvar och se om de i sin tur öppnar dörren för flera kamrater. Observera hur ditt artiga agerande eventuellt kan sprida sig till elevernas agerande.

PedPep 22: Repetition sägs vara kunskapens moder. Uppfinn ett nytt sätt att repetera som du aldrig eller sällan provat. Prova. Diskutera och sprid goda repetitionsidéer bland kollegorna.

PedPep 23: Vi säger ofta att eleverna inte hör det vi säger. Låtsas som om det är sant. Planera en lektion/aktivitet som du hade tänkt att göra under den kommande veckan så att du kan genomföra den utan att du talar.

PedPep 24: Be två elever under den kommande veckan att stanna kvar efter ditt pass. Ställ frågor i syfte att verkligen förstå om eleverna har förstått innehållet från passet du just har haft.

PedPep 25: Slå upp en sida i en lärobok som du använder och hitta ett värderingsinnehåll i text eller bild som du kanske inte tidigare har uppmärksammat. Sångtexter, bilder, ja även mattetaltexter är förvånansvärt värdeladdade.

PedPep 26: Tänk på två elever som du har lite svårt för och ge exempel på yrken där deras beteende och agerande är till fördel. Med andra ord, i vilka andra sammanhang skulle dessa elevers beteende eller attityd bättre passa in?

PedPep 27: Skicka ett sms, e-post – eller ring ett samtal – hem till en förälder för att särskilt uppmärksamma vad som har fungerat bra under veckan för deras dotter eller son. Var konkret och specifik. Föräldrar behöver även höra när det fungerar bra. Specifikt beröm fungerar bättre än allmänt beröm.

PedPep 28: Fråga en kollega vad de har varit nöjda med under veckan och när de eventuellt börjar klaga eller säga vad som inte har gått bra, säg, vänligt, att det inte var det du frågade efter. Var envis och be dem hålla sig till ”nöjd”. Det är mer intressant!

PedPep 29: Civilkurage är att säga ifrån när man måste säga ifrån. Det behövs ibland. Det kan vara till en kollega, en skolledare, en elev eller en förälder. Hemligheten är hur du formulerar dig och kommunicerar din tanke. Öva genom att skriva en ”säga ifrån” mening på papper.

PedPep 30: En sak du kan göra för dina kollegor för att få flera på ännu bättre humör på morgonen? Gör det. Fixa det. Säg det.

PedPep 31: Nästa gång du går emellan i en konfliktsituation mellan två eller flera elever, prova att undvika stirrande ögon, att höja din röst, att komma för nära. Andas lugnare, fråga mer lågmält vad som har hänt. Du vill minska självförsvaret, inte höja det, men ändå markera gränser.

PedPep 32: Tydliggör på papper för dig själv och sedan med kollegor vad som är pedagogreviret, elevreviret och föräldrareviret – och vad som måste beslutas gemensamt. När reviren är oklara och alla ska fatta beslut om allting, uppstår osäkerhet och oro.

PedPep 33: Kom till skolan tio minuter tidigare under minst två dagar denna vecka. Notera skillnaden i ditt sinnelagoch i din beredskap att börja.

PedPep 34: Sök upp två olika elever under veckan som du går fram till innan skolan ska börja. Fråga dem helt kort hur skoldagen ser ut och vad de kommer att göra.