Här hittar du trettio underlag samt en sammanställning av alla trettio punkterna. Samlingens syfte är att ge skolledare och andra en check-lista om allt från rekrytering, introduktion av ny personal, verksamhetens estetiska nivå. På en skala 1–10 ange hur det går för oss och vad vi skulle behöva prioritera. Det är bra att checka-upp hur det går då och då.