14. Prioritering

Hej!

På vår skola sållar vi bland alla möjliga projekt, aktiviteter, arbetsgrupper, fortbildningar och konferenser. Vi kan konsten att prioritera.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

Prioritering gör ont, men det måste göras och om det är någonting som kännetecknar välfungerande organisationer är det att chefer och personal kan detta med prioritering. 

– Vad är huvudmålet?

– Vad är huvuduppdraget?

– Bland allt som är viktigt, vad är det viktigaste?

– Hur når vi bästa möjliga resultat?

– Vilka slags resultat siktar vi på och hur kan detta hjälpa oss?

– Hur kan vi öka fokus och effektivitet?

– Finns det ett prioriterat mål för vår fortbildning?

– Behövs just detta möte eller konferens?

Detta är exempel på frågor som du bör känna igen om du ska svara högt upp på skalan ovan.

Eftersom skolan har så många uppdrag är det lätt att dras med i det ena projektet efter det andra. Även regeringen, nämnder och förvaltningar har ett ansvar att sålla, säga nej och prioritera. När jag hårddriver denna fråga kan jag påstå att rektorns huvuduppdrag är att ”skydda personalen från skräp.”

Det gäller inte bara projekt och fortbildningar utan även interna konferenser. Tänk på en elevhälsokonferens där kanske sex skolpersonal med olika funktioner är närvarande. Det är sex arbetstimmar som representeras och man kan undra om effekten blir större om sex timmar ägnas åt samtal och undervisning av just den eleven som ska diskuteras än att man har en konferens om hur man skulle kunna göra.

Åtgärd

Detta bör vi prioritera – lägga ner mer tid på eller sålla bort:

Med vänlig hälsning

© John Steinberg