13. ”Lektionen är helig”

Hej!

På vår skola vet vi att ”lektionen är helig” och bästa sättet att förbättra skolans resultat är att prioritera undervisningens kvalitet och kvalitet på de aktiviteter som genomförs om vi har ett fritidshem.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

För den som vill fördjupa sig i mina tankar om undervisningens kvalitet finns två förslag. Det ena är boken Lektionen är helig: När undervisningen står i centrum (Lärarförlaget). 

Lektionen är helig skrev jag efter att ha läst forskning om varför vissa länders skolsystem lyckas bättre än andra. En faktor stack ut. I Japan, med höga resultat, var bara en procent av alla lektioner avbrutna eller inställda. I USA, med mycket lägre resultat, var en tredjedel av alla lektioner avbrutna eller inställda. Det är stor skillnad och jag undrar om inte siffran i Sverige är mer lik den amerikanska än den japanska.

I boken Lektionen är helig ställer jag frågor om antal inställda lektioner, avbrutna lektioner, antal lektioner som börjar i tid, antal lektioner där alla är på plats i tid och liknande.

Frågan är om det dyker upp frågor om utflykter, biobesök, konsertbesök, friluftsdagar, idrottsturneringar, med mera om man tar en ordentlig diskussion:

– Varför ska detta prioriteras?

– Vad är syftet?

– Vilka pedagogiska mål kan uppnås?

– Vilka sociala mål kan uppnås?

– Hur bidrar detta till lärande?

Huvudfrågan är om vi på vår skola har den verksamhet som är utlovad till elever, föräldrar och samhället!

Åtgärd: Det vi kan göra för att undervisningen (och kvalitetsaktiviteter på fritids) kan prioriteras:

Med vänlig hälsning

© John Steinberg