12. Rekrytering

Hej!

På vår skola tar vi rekrytering av ny personal på stort allvar. Vi är systematiska, noggranna och arbetar hårt för att attrahera de allra bästa pedagogerna och övrig personal vi kan hitta.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

Personalen är skolans främsta verktyg. Självklart. Så frågan är om rekrytering är en fråga som tas på stort allvar och med en god, systematisk plan.

Jag minns rekryteringsprocessen från min egen rektorstid och ser i backspegeln hur godtyckligt det var utan systematik. ”Hon verkar trevlig.” ”Vi måste ta honom – det finns ingen annan behörig.” ”Skolan startar om en vecka, nu måste vi faktiskt hitta någon.” ”Men titta vilket snyggt följebrev hon skrev. Henne kan vi ta.” 

Det var inte bra! 

Gör inte så! Det tar tid. Det ska ta tid. Referenser ska kollas. Provlektioner ska hållas. Intervjuer ska genomföras. Nu för tiden kan man, i brist på tid att genomföra provlektioner, be de sökande att filma sig själva med något ledarskapsuppdrag så man ser hur personen beter sig mot barn och ungdomar. Jodå, det fattas behöriga ibland och ibland är det få som söker – men gör allt ni kan för att attrahera goda, entusiastiska, ansvarsfulla krafter.

Förutom att det är ekonomiskt oförsvarbart att slarva med rekrytering påverkar det kvalitet på skolan lång tid framöver. Sköt detta med yttersta allvar!

Åtgärd 

Det vi kan göra för att lyckas ”träffa rätt” när vi rekryterar:

Med vänlig hälsning

s© John Steinberg