11. Elevunderlaget

Hej!

På vår skola använder vi aldrig elevunderlaget som en ursäkt. Vi vet att det är möjligt att nå goda resultat oavsett elevens bakgrund.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

Jag misstänker att påståendet ovan omedelbart leder till tankar om skolor i utsatta områden med många barn från olika kulturer. Kanske det. Men det kan lika gärna vara från skolor där barn är vana att få allt de pekar på och att själva fatta familjens beslut. Poängen är att det finns vissa saker det inte finns en ursäkt för oavsett elevernas bakgrund. Elevernas bakgrund har ingenting att göra med:

– Att det är rent och snyggt utanför och innanför skolan

– Att skolmiljön är estetiskt tilltalande

– Att personalen är väl förberedd och startar sina lektioner i tid

– Att lektioner (och fritids) har en god struktur

– Att det finns höga förväntningar

– Att man har goda relationer till föräldrarna

– Att personalen stöttar varandra

– Att man följer upp hur det går och sätter in åtgärder när det inte fungerar

OK, har du tjugosex elever i gruppen som har bakgrund från arton olika länder och pratar ett tjugotal olika språk, med extremt olika förkunskaper och attityder till skolan då medger jag att det finns utmaningar. Jag påstår inte alls att situationen är lätt med extremt heterogena grupper.

Jag hävdar bara att listan ovan har ingenting med elevernas bakgrund att göra. Jag hävdar att det gagnar ingenting att prata om hur ”svårt” allting är eftersom det gör skolan ännu mindre attraktiv. Och tyvärr har många av dessa skolor svårt att attrahera behörig personal med gedigen erfarenhet och en stor portion entusiasm och geist. Med en ”offermentalitet” kommer man inte framåt. 

Åtgärd

Det vi kan göra mera av som inte har med ”elevunderlaget” att göra för att förbättra vår skola:

Med vänlig hälsning

© John Steinberg