10. Skolledare

Hej!

På vår skola har vi en skolledare som är på plats cirka åttio procent av tiden, har en helhetsidé, samarbetar väl med personalen, som får saker ur händerna och kan fatta beslut.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

Att vara skolledare idag är ett av samhällets svåraste och viktigaste uppdrag. Svårigheten beror delvis på den stora mängden olika uppdrag och lojaliteter. Lokaler, personal, budget, undervisning, kommunikation, regelverk, dokumentation, resultat – det är närmast oöverstigligt. Jag önskar att kommuner och utbildningsföretaget vore kloka nog att ha färre personal per chef att ansvara för så som man har inom de flesta andra branscher.

Ett litet urval av mina bestämda åsikter som du och kollegorna gärna får diskutera och gärna tillsammans med era skolledare!

– Skolledare ska vara på plats minst åttio procent av tiden. Skolledare måste därför veta var de hör hemma, kunna säga nej till en del möten och konferenser och förvaltningen måste begripa att det är svårt för en skola att lyfta när ledaren inte följer och leder verksamheten på plats. Det är bara när det finns en genomarbetad rutin för systematiska kvalitetskontroller och en utmärkt fungerande ledningsgrupp som skolledaren kan kosta på sig att vara borta lite oftare.

– Skolledare är i vanliga fall inte organisationsexperter eftersom de allt som oftast har en pedagogisk bakgrund. Men en skolledare leder en organisation, ofta en stor organisation. Skaffa hjälp från experter som kan detta med organisation, systematiskt kvalitetsarbete och skaffa insyn från folk som arbetar inom andra branscher.

– Förstå att det primära sättet att lyfta en skolas resultat är att förbättra kvalitén på undervisningen. Och eftersom undervisning (och fritids) är skolans främsta uppgift är det just det som en skolledare ska satsa på att prioritera.

– Ni som är personal på skolan, kom ihåg att inte bara förvänta er uppmuntran, material, resurser och lättnader utan var beredd att även uppmuntra er skolledare, dela ansvar med er skolledare och var stolt över er skola.

Åtgärd: Ytterligare idéer för att hjälpa en skolledare att lyckas:

Med vänlig hälsning

© John Steinberg