9. Rykte och attraktionskraft

Hej!

Vår skola har ett gott anseende i kommunen, ett gott rykte och är eftertraktad. Elever, personal och föräldrar är stolta över vår skola.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

Ja, det är egentligen en fråga i två delar, men skatta helheten. Frågan är hur får skolor ett gott rykte och gott anseende? Några riktlinjer:

– En stor portion tillförlitlighet. Med det menas att föräldrar, elever och personal vet vad de får. En av hemligheterna med några friskolekoncerners framgångar är att man är tydlig vad gäller skolornas profiler. Personal som söker sig dit känner till skolans idéer. Föräldrar kan lita på att det som skolan säger sig ska göra faktiskt händer. Eleverna känner till spelreglerna. 

– Skolor som är öppna med vad man gör, visar upp vad man gör, knyter an till lokalsamhället, ofta bjuder in politiker, föräldrar och näringsidkare i närheten vinner på det. Stoltheten ska visas inte bara inåt, inom personalen, men utåt mot omvärlden. Tala om vad ni gör och vad ni är bra på.

– Bjud in gamla elever – ofta och regelbundet – dels för att få synpunkter på skolan, dels för att träffa nuvarande elever och dels få verka som ambassadörer mot omvärlden.

– Inte vill man kalla elever och föräldrar för ”kunder.” Men tänk på vad kundservice innebär – att hålla sina löften, kommunicera snabbt, korrekt och tydligt, att snabbt svara på frågor och kritik och att rätta till det som inte fungerar.

– Lägg ner tid, pengar, engagemang och energi på rekryteringsprocessen. En skola är aldrig bättre än sin personal. Arbeta ständigt med fortbildning.

Åtgärd

Ytterligare saker vi kan göra för att få ett gott rykte och gott anseende:

Med vänlig hälsning

©John Steinberg