8. Formaliteter

Hej!

På vår skola har vi traditioner och en kultur som bär upp skolans dignitet som institution.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

Jo, detta behöver en förklaring. Eftersom skolan har varit en stor del av ansträngningen sedan andra världskriget för att bidra till samhällets demokratisering så har skolan också blivit alltmer informell. Vi använder förnamn. Vi är mer informellt klädda. Vi är mycket mer måna om goda relationer. Vi ska kritisera mindre och vara mer uppmuntrande. 

Det är allt gott och väl men när en institution, som skolan, blir för informell blir regler, rutiner och normer mindre tydliga för dem som arbetar där och för elever och föräldrar.

När du besöker en välfungerande förskola eller skola, så som jag har gjort många gånger, är det lite speciellt eftersom man ”känner” att här finns en värdighet och dignitet. Man känner att personal och skolledning är måna om skolans karaktär, kultur, anseende och rykte.

Mer exakt ser man att skolans personal är mån om traditioner. Man förstår betydelsen av fungerande rutiner. 

Man tycks vara mer mån om hur man klär sig som personal, hur man tilltalar och hälsar på varandra och eleverna, att man använder ett mer vårdat språk och sällan pratar öppet negativt om eleverna eller varandra. Det syns att man är mån om sin Nobeldag, sin första skoldag, sin avslutningsdag och många av de traditioner som tillhör ”skolan” sedan många år tillbaka i tiden. 

Åtgärd

Dessa traditioner bör vi bevara och utveckla på vår skola:

Så här kan vi höja skolans ”dignitet” som institution:

Med vänlig hälsning

© John Steinberg