15. Rätt saker

Hej!

På vår skola, när vi träffas i arbetslag, ämnesgrupper eller andra personalgrupper pratar vi om rätt saker. Vi utnyttjar tiden effektivt, kommer till skott och lämnar möten på så sätt att alla kan redogöra för vad de ska göra härnäst. 

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

Jag erkänner. Jag är en effektivitetsnörd. Jodå, jag fattar att man måste prata väder och vind också och att möten har ett socialt sammanhang och syfte. Det är bara det att utveckling kräver disciplin. Disciplin kräver fokus. Fokus kräver prioritering. 

– Finns det några möten som man lätt kunde skippa eller hålla mer sällan?

– Utnyttjar vi tiden väl?

– Har våra möten en god struktur?

– Följer vi upp från tidigare möten så att vi inte bara pratar om samma saker igen?

– Håller ledaren i mötet så att man kan återta fokus när det börjar glida bort ifrån det som ska prioriteras?

– Pratar vi om rätt saker?

– Känner sig alla inkluderade i samtalen?

– Vet alla vad de har lovat att åtgärda innan nästa möte?

– Dokumenterar vi på så sätt att någon som inte har varit där kan förstå?

– Sprider vi information om vad vi har kommit fram till?

Det finns ”tusen miljoner” saker att göra på en skola och lika många saker att prata om. Just därför är det viktigt att diskutera hur vi på ett disciplinerat och strukturerat sätt pratar om rätt saker.

Åtgärd:

Exempel på ”rätt saker” som vi bör prata mera om inom arbetslaget/ämnesgruppen:

Exempel på hur strukturen på våra möten och samtal kunde bli effektivare:

Med vänlig hälsning

© John Steinberg