16. Systematik

Hej!

På vår skola arbetar vi med systematisk kvalitetsutveckling på ett sätt som alla begriper och omfamnar.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

Systematisk kvalitetsutveckling är ett begrepp som de allra flesta känner till. Det finns flera olika sätt att arbeta med detta. Självklart kan skolan utveckla rutiner för sin inre systematik och organisationsutveckling med diverse prioriteringar, kontrollstationer, mätningar och uppföljningar. 

Om man däremot saknar denna erfarenhet eller om skolledaren inte har denna erfarenhet kan det vara värt att ansluta sig till organisationer som har lång erfarenhet av att utbilda chefer och medarbetare i systematisk kvalitetsutveckling. Själv har jag mest erfarenhet (som domare) av SIQ, Svenska institutet för kvalitetsutveckling. Det finns annat såsom Qualis och Investors in People som skolor kan få stor nytta av.

Det som SIQ, exempelvis, har att bjuda på är lång erfarenhet, en god teoretisk grund, väl testade modeller, gedigna grundutbildningar, tydliga grundläggande värderingar, system för observation och besök samt utmärkt dokumentation. 

Men man ska ha klart för sig att ger man sig in i SIQ och andra liknande modeller innebär det hårt arbete, mycket svett och ibland tårar av frustration. Det är tufft att noggrant analysera sin egen organisation.

Som jag ser det finns det dock ingen utväg, särskilt i en organisation med så lite vana vid systematisk självanalys. Det tar tid. Det gör ont. Det är dock värt besväret.

Det innebär inte en magisk lösning för skolans olika utmaningar, men ni kommer att vara mycket bättre rustade för att analysera svagheter och styrkor och veta hur ni kan agera. 

Åtgärd

Det vi vet redan nu att vi borde systematisera på ett bättre sätt: 

Med vänlig hälsning

© John Steinberg