17. Kompetens

Hej!

På vår skola utnyttjar vi personalens styrkor och kompetenser till fullo. Vi är medvetna om varandras styrkor och tar vara på varandras styrkor.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

Jag besöker en första klass i en skola i USA. Jag går till klassrummet och upptäcker att läraren är ensam i klassrummet och gör i ordning. Barnen har idrott. Snart kommer barnen i korridoren på denna stora skola med en assistent som har lett barnen från idrottssalen till klassrummet med god struktur och en varm hand. Hon överlämnar barnen till klassläraren som har haft tid att förbereda sig, samla kraft och göra i ordning.

Jag besöker en skola i Sverige. Den jag besöker, en klasslärare med en utmanade klass, berättar om sin tisdag där hon fick agera ”vakt” när barnen skulle iväg på sin simträning. Vänta på bussen, vakta på bussen, gå till simhallen, vakta i omklädningsrummet, vänta i simhallen – och så allt i repris på vägen hem. Den jag besöker undrar varför hon har gått en femårig grundutbildning plus tagit en magisterexamen för att vara vakt och värdinna. 

Men, men…. Vem ska göra det annars? Jo, det är en bra fråga och ingen lätt fråga att svara på. Det finns mängder av uppdrag och uppgifter och personalen räcker inte till till allt. Man får hjälpas åt. Å andra sidan måste man åtminstone stanna upp och tänka efter om var och en gör rätt saker utifrån sin kompetens, sina styrkor och sina talanger. 

En sak som kännetecknar välfungerande organisationer är att personalens kompetens utnyttjas på bästa möjliga sätt.

Åtgärd

Detta skulle jag vilja göra mera av eller mindre av på min skola:

Så här skulle vi kunna göra för att bättre utnyttja varandras kompetenser: 

Med vänlig hälsning

© John Steinberg