18. Samarbetskultur

Hej!

På vår skola är vi generösa mot varandra. Vi uppmuntrar varandra och samarbetar väl med fullt fokus på våra prioriteringar.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

Vi förväntar oss en god samarbetskultur bland eleverna. Trots olika bakgrund, religion, kultur, förkunskaper och andra förutsättningar förväntar vi att eleverna ska respektera varandra och samarbeta på en hög nivå.

Naturligtvis är en god samarbetskultur en av de saker som kännetecknar välfungerande skolor. Vad menas med en god samarbetskultur?

– Att man ser och bekräftar varandras ansträngningar

– Att man är frikostig med beröm och uppmuntran

– Att man beundrar varandras framgångar

– Att man anstränger sig att lära av varandra

– Att man ser när en kollega behöver hjälp 

– Att man tar tid att lyssna, trösta, fråga och höra sig för

– Att man vet vem som gör vad

– Att man har tillit till varandras kompetens

– Att man kan säga ifrån i sakfrågor utan att kollegan känner att man ifrågasätter henne eller honom som person

– Att man respekterar behovet att ibland prioritera eller välja bort saker

– Att man delar med sig av idéer, material och lektionsplaner

Lägg gärna till saker på listan.

Åtgärd

Så här kan vi höja nivån på vårt samarbete inom personalgruppen:

Med vänlig hälsning

© John Steinberg