19. Helhetsidé

På vår skola har vi en samlad helhetsidé. Vi vet vart vi är på väg och har en tydlig, gemensam vision och riktning för vårt arbete.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

Nu har vi kommit till en av de svåraste punkterna i listan eftersom det är rätt svårt att definiera vad man menar med en helhetsidé. Du känner att du arbetar på en arbetsplats som är på väg mot någonting du inte bara ”känner” men dessutom kan beskriva det för andra.


Exempel:

– På vår skola ska elevernas läsnivåer höjas till en högre nivå än genomsnittet för varje årskull.

– På vår skola arbetar vi med att kunskaper och kompetenser som eleverna skaffar sig ska vara till nytta för lokalsamhället. Vi arbetar med värdeskapande aktiviteter.

– På vår skola ska varje elev och grupp hitta sin egen kreativa uttrycksform. Kulturuttryck och estetik ska prägla undervisningen.

– På vår skola arbetar vi först och främst med entreprenöriella färdigheter, till exempel initiativ, kreativ problemlösning och ansvar.

– På vår skola står retoriken i centrum. Varje elev ska känna sig trygg med att presentera information, argumentera och stå inför andra och kunna berätta.

– På vår skola är vi en ”litteraturskola” som prioriterar läsning, läsanalyser, skrivande och berättande.

– På vår skola har vi en hälsoprofil där rörelse och även uteaktiviteter ska integreras i allt vi gör.

– På vår skola gör vi kulturresor, utifrån våra bekvämlighetszoner och en förståelse för kulturer som vi inte är bekanta med.

– På vår skola gör vi insatser för ekologisk hållbarhet av miljöer i vår närhet.

Vi har våra förpliktelser gentemot styrdokumenten men samtidigt är det till stor fördel att identifiera en prioriterad riktning som personalen är överens om vilket gör att skolan har en drivande helhetsidé som är lätt att kommunicera.

Åtgärd

Träna på att formulera olika helhetsidéer för en skola. Så här skulle jag vilja formulera de kommande årens helhetsidé för vår skola: 

Med vänlig hälsning

© John Steinberg