20. Välmående personal

Hej!

På vår skola mår personalen bra.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

Vad ”välmående” är, är en tolkningsfråga för varje individ. Det finns en utmärkt lista på bra frågor som Gallupinstitutet en gång publicerade som ger en bra överblick. 

Gallups tolv frågor:

1. Vet jag vad som förväntas av mig på jobbet?

2. Har jag material och verktygen som krävs för att göra ett bra arbete?

3. Har jag dagligen möjlighet att på jobbet göra det som jag är bäst på?

4. Har jag inom de senaste sju dagarna fått bekräftelse eller beröm för mitt arbete?

5. Bryr min arbetsledare eller någon annan på jobbet sig om mig som person?

6. Är det någon på jobbet som uppmuntrar min utveckling?

7. Brukar mina synpunkter tas på allvar på arbetsplatsen?

8. Får företagets mål mig att känna att mitt arbete är viktigt?

9. Är mina arbetskamrater måna om att göra ett arbete av god kvalité?

10. Har jag en god vän på jobbet?

11. Har jag det senaste halvåret diskuterat min utveckling med någon på jobbet?

12. Har jag det senaste året haft möjlighet att lära mig något nytt och växa på jobbet?

Min tanke är att välmående på jobbet handlar till stor del om känslan av kontroll över min arbetssituation. Det finns, förstås, stunder för alla som arbetar på en skola där det känns att man inte har kontroll och det går inte som man har tänkt sig. Men, min tolkning av de tolv frågorna är att om man kan svara positivt på de flesta av dessa frågor påverkar det starkt känslan av kontroll och det i sin tur leder till en högre känsla av välmående även om det är stressigt ibland.

Åtgärd

Exempel på saker vi kan göra för att flera i personalgruppen ska må ännu bättre på vår arbetsplats: 

Med vänlig hälsning

© John Steinberg