21. Välmående elever

Hej!

På vår skola mår eleverna bra.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

Låt oss ta Gallupfrågorna (se 1:20) och göra om dem en aning för att se vad som möjligtvis kan påverka elevernas känsla av välmående under sin skoldag.

1. Vet jag vad som förväntas av mig under min dag i skolan?

2. Har jag material och verktygen som krävs för att göra ett bra arbete?

3. Har jag dagligen möjlighet att i skolan göra det som jag är bäst på?

4. Har jag idag fått bekräftelse eller beröm för mitt arbete och min ansträngning?

5. Bryr mina pedagoger sig om mig som person?

6. Känns det som om de som arbetar på skolan bryr sig om min utveckling? 

7. Brukar mina synpunkter tas på allvar?

8. Upplever jag att det jag gör i skolan känns meningsfullt?

9. Är mina klasskamrater måna om kvalitet och visar de engagemang?

10. Har jag minst en god vän här på skolan?

11. Har jag haft möjlighet att utnyttja mina talanger och styrkor och engagera mig i frågor som jag själv tycker är viktiga?

12. Har pedagogerna jag möter i skolan höga förväntningar på vad jag kan åstadkomma och hjälper de mig att göra om och göra bättre när det behövs?

Även eleverna behöver en känsla av kontroll – att de utmaningar man ger i sitt skolarbete är möjliga ta itu med, att de vuxna bryr sig och att jag accepteras som jag är bland mina kamrater.

Åtgärd

Exempel på saker vi kan göra för att försäkra oss om ännu mer välmående bland eleverna:

Med vänlig hälsning

© John Steinberg