2. Klassrummet estetiska standard

På vår skola håller vi en hög estetisk standard i klassrummen.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

I regel (det finns alltid individuella skillnader) håller våra klassrum här på skolan en hög estetisk standard vilket innebär att de är rena, snygga och tilltalande.

Klassrummen känns inbjudande, välkomnande och arrangerade för sitt syfte.

Det kan vara lite lättare på låg- och mellanstadiet eftersom det ofta finns en huvudansvarig pedagog för klassrummet men även där har det blivit vanligare med olika pedagoger som använder rummet för sin undervisning. På högstadiet och gymnasiet finns andra utmaningar, men om ni har ”ämnesrum” borde det vara tydligt för eleverna att känna en ”doft” av Spanien, Frankrike eller Tyskland om de är på en språklektion, en känsla av historiens vingslag om det är ett rum där man primärt har undervisning i historia eller samhällskunskap, en känsla av förundran inför naturens kraft, skönhet och komplexitet i ett rum som primärt används för naturkunskap och självklart en eggande fantasi i en lokal för svenskundervisning som skapar nyfikenhet på litteratur.

Rummet andas både ordning och kreativitet. Rummet andas engagemang och stimulans. Möblerna är funktionella och flyttbara för olika syften. Det finns det material som behövs för att slippa att hela tiden fixa eller leta. Tekniken som finns i rummet fungerar. 

Rummet andas ”omsorg”. Ja, även affischer och annat används även för påminnelser och repetitioner av viktiga begrepp förutom att skapa nyfikenhet på det som skall komma.

Åtgärd 

Så här kan jag/vi göra för att höja den estetiska standarden i våra undervisnings- och fritidslokaler: