3. Skolans stabilitet

På vår skola finns en stabilitet hos personalen.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

Ingen begär att en pedagog eller skolledare idag ska stanna kvar på samma arbetsplats i tjugo-trettio eller fyrtio år, men en någorlunda hög stabilitet hos personalen är viktig för känslan av trygghet som det ger för personalen, för eleverna och för föräldrarna.

Nu för tiden med brist på behöriga lärare, individuell lönesättning och möjlighet att ”byta upp sig” är rörligheten rätt hög. I många kommuner idag är genomsnittstiden under tre år för samma skolledare på samma skola. 

Det är väldigt svårt att skapa en gemensam helhetsidé för skolan, en fungerande organisation och en hög kvalitet om förutsättningarna ändras hela tiden. 

En av de viktigaste förutsättningarna är ju en stabil personalgrupp där det helst är mycket färre än tio procent som byter arbetsplats varje år. 

Hur ligger det till på din skola med personalomsättning? Hur många rektorsbyten har det varit de senaste tio åren?

Åtgärd

Det som kan hjälpa oss att ha en ännu stabilare personalgrupp: