4. Introduktion av ny personalvv

På vår skola har vi en bra introduktion för ny personal.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

Med den omsättning av personal som ändå finns idag blir det ännu viktigare med hur man tar emot, stöttar och hjälper ny personal in i ”gänget” och in i skolans rutiner och att förstå konsekvenserna av skolans värdegrund.

Frågan som ställs är om det finns bra rutiner för att:

– Introducera skolans helhetsidé

– Berätta om skolans historia och utveckling

– Sätta sig in i skolans rutiner och traditioner

– Ta reda på hur administrativa verktyg används

– Presentera den nyanställde för kollegorna, till exempel genom att de får reda på kollegornas olika erfarenheter, styrkor och talanger

– Säkerställa att ny personal förstår skollagen och styrdokument

– Säkerställa att ny personal förstår skolans handlingsplaner, dokumentationsrutiner och övriga administrativa rutiner

– Klargöra hur man lever sin värdegrund i praktiken

– Klargöra en hög förväntansnivå

– Klargöra hur, och av vem, man kan få hjälp, stöd och mentorskap

Gör gärna listan längre!

Poängen, naturligtvis, är att undvika glapp i kunskaper och rutiner och att säkerställa rätt inställning för att underlätta att den nya kollegan får en bra start.

Skolorna har också ett särskilt ansvar, särskilt med helt nya pedagoger, att erbjuda mentorskap. Se nu till att ny personal paras ihop med pedagoger med en hög förväntansnivå på eleverna och goda rutiner för sin undervisning eller annan verksamhet. 

Åtgärd

Så här kan vi hjälpas åt att få ännu bättre introduktionsrutiner: