5. Vikarierv

Hej!

På vår skola har vi fungerande rutiner när vi behöver vikarier och för hur vi ger information till vikarier.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

Frågan du skattar är om exempelvis följande fungerar:

– Vi har fungerande rutiner när en kollega är sjuk, borta på fortbildning eller av annan anledning inte kan vara på plats. 

– Vi vet till vem, hur och när vi ska meddela vår frånvaro.

– Vi vet vem som har ett huvudansvar för att ordna med en ersättare.

– Det finns en vikarielista – personer som vi helst känner och kan lita på.

– Vikarier får den nödvändiga informationen de behöver för att förstå sitt uppdrag och vad som ska göras.

– Den frånvarande personalen har helst direktkontakt med den som ersätter för att personligen överlämna information.

– Pedagogens planering är tillgänglig i klassrummet för vikarien och det finns ”reservlektioner” som en oförberedd vikarie kan få tillgång till.

– Vikarien vet vem på skolan de ska vända sig till för att få hjälp.

– Vikarien har information om praktiska frågor som kan dyka upp, till exempel, om nycklar, datorer, närvarokoll och nödvändiga administrativa rutiner.

– Vikarien är informerad om skolans värdegrund och regler.

– Organisationen för vikarier innebär att inte andra verksamheter på skolan blir lidande.

– Självklart påverkar det skolans budget att ta in vikarie utifrån, men vi vet när vi får eller inte får ta in någon utifrån. 

– Den i personalgruppen som är utsedd att möta upp, informera och sätta igång vikarien har även ett ansvar för att fråga hur dagen har gått och att följa upp.

– Föräldrar har information om vikarier som är där under en längre tid. De vet orsaken, de vet vem denna person är och känner trygghet i att kunskapsresan fortsätter.

Se gärna boken, Uppdrag vikarie (Gothia Fortbildning) och sektionen med brev till vikarie i Fortbildningsbiblioteket.

Åtgärd

Förslag till åtgärder för att få bättre vikarierutiner:

Med vänlig hälsning

© John Steinberg