6. Varje personals betydelse

Hej!

På vår skola inser vi varje personalkategoris betydelse: lärare, fritidspedagoger, elevhälsopersonal, skolrestaurangspersonal, assistenter, vaktmästare, lokalvårdare m.fl.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

Under min rektorstid var restaurangchefen en av skolans viktigaste kulturbärare. Hon fick mycket uppmärksamhet och beröm av mig och därmed kände hon sig mycket viktig för skolans utveckling. Stolt kan jag säga att det fanns få av de s.k. ”övrig personal” (förresten ett horribelt uttryck) som inte kände sig uppmärksammade och uppskattade. Det var en viktig del av mitt uppdrag som rektor att få alla att känna att deras insatser var av stor vikt och betydelse.

Hur är det med detta på er skola?

Får fritidspedagogerna den uppmärksamhet de förtjänar och känner de sig lika betydelsefulla som lärarna?

Får vaktmästaren och lokalvårdaren de tack som de förtjänar?

Får skolrestaurangspersonalen den uppskattning de förtjänar?

Och så kanske man inte riktigt tycker att lokalvården, skolmaten eller fritidsverksamheten fungerar på toppnivå – vad gör man då?

Första steget är att visa intresse för vad de gör, tala om vad du uppskattar, fokusera på det positiva och be sedan om konkret hjälp om så behövs. 

En sak är dock klar: på en fungerande skola känner ALLA att de behövs och har betydelse. Är det så hos er är frågan ni ska skatta.

Åtgärd

Så här kan vi uppmärksamma, inkludera och förbättra samarbete med våra kollegor som inte har en undervisande funktion:

Med vänlig hälsning

© John Steinberg