1. Skolans Estetiska Standard

Hej!

Läs den förklarande texten först för att tydligare förstå påståendet och gör sedan en skattning mellan 1-10. En 10:a betyder att du håller med till 100% och en 1:a betyder att du inte alls håller med.

På vår skola har vi en hög estetisk standard. 

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

Ett tecken på en bra skola är att lokalerna, inklusive skolgården, vårdas väl. Det är minimalt med klotter, som, om det förekommer, genast tas bort. Här finns inga lutande basketpelare som ledsamt blänger på barn, föräldrar, personal och förbipasserande. 

Fastighetsägaren byter fönster vid behov, målar vid behov, klipper buskar vid behov och reagerar i allmänhet snabbt när personal eller skolledare påpekar brister. 

Du kommer in i skolan och ser att det är snyggt, rent och upplockat. Det som sätts upp på väggarna har en hög standard, antingen i form av riktiga konstverk eller elevtavlor och redovisningar som du ser har valts ut med omsorg och satts upp på ett fint sätt.

Toaletterna är rena. Golven i skolrestaurangen är rena och iordningställda så fort som möjligt efter varje måltid. 

Skolans estetiska standard är viktig eftersom det ger signaler till eleverna, personalen och föräldrarna om skolans betydelse, ställning och anseende. Att vårda sin skola är att värna om skolans dignitet och betydelse.

Åtgärd

Så här kan vi höja den estetiska standarden på skolan: