Introduktion: Skolans checklista

Hej!

Fortbildningsbreven är riktade till skolledare och har temat ”en fungerade skola”. Varje brev blir en del av en checklista och börjar med en skattning. I slutet finns en sammanställning över checklistan som kan användas som en kartläggning av nuläget. 

Utgångspunkten är frågan ”Vad är en bra skola?” Givetvis kan olika personer ha olika tolkningar av hur en bra skola ser ut och fungerar. De följande fortbildningsbreven bygger på min egen bild. 

Jag har besökt hundratals skolor och observerat hundratals lektioner. Jag har även suttit fem år i SIQs domarkommitté för att ge pris åt Sveriges bästa skolor och förskolor. Du behöver inte hålla med mig i min analys och du får mycket gärna lägga till punkter eller tycka att vissa punkter är viktigare än andra. 

Poängen är att få till stånd reflektion, analys och diskussion om hur ”vår” skola fungerar och hur den kan bli ännu bättre. 

Bakom min checklista ligger en allmän uppfattning att skolan har ett extremt viktigt uppdrag för att forma framtidens medborgare och därmed framtidens samhälle som bygger på värderingar som demokrati, samverkan och solidaritet med människor och miljö. Skolor existerar i alla länder, men få länder har så starkt som Sverige uttryckt idén om skolan som ett verktyg för utveckling av demokrati. 

I en tid av stora omvälvningar inom världens politik, ekonomi, klimat, kultur och arbetsmarknad gäller det att då och då se över skolans uppdrag, former och arbetsmetoder.

Ta nödvändig och viktig tid att diskutera med kollegorna om vad ni vill och vart ni är på väg för att skapa en trygg och utvecklande oas för dagens barn och ungdomar, de som ska bygga framtiden.

Med vänlig hälsning

John Steinberg