Förstå din organisation

Denna samling innehåller åtta korta videos med fokus på organisationsutveckling – och att förstå att man arbetar inom en stor organisation. Notera att videonumreringen inte alltid stämmer. Skolan och förskolan är ju politiskt styrda. Det gäller att förstå hur verksamheten styrs både utifrån och inifrån.