Kurs 4. Ledarskap och bemötande inom Förskolan

Dessa sexton videos riktar sig till förskolan. Notera att de är inte av högsta kvalitet och eventuellt görs om. Notera också en ny bok riktade till förskolans arbetslag som behandlar en del av detta innehåll. Boken bilder innehåll för en ny kurs som heter Stärk arbetslaget: Att leda pedagogiska samtal inom förskolan. Huvudsyftet är att se till att man pratar om sin profession och prata om pedagogik. Jag ger modeller för hur detta kan gå till i den nya kursen. I denna får du en hel del underlag för samtal. Dessa två kurser för förskolan kompletterar varandra även om det finns några överlappningar. NOTERA också att underrubriken med referens till en webbsida (url) inte längre stämmer. Inte heller stämmer kursens nummer. Nu är allt samlat här på denna hemsida, steinberg.se.

Nya boken (gothiakompetens.se) Stärka arbetslaget: Er guide till kvalitet och samarbete i förskolan. Cirkelbok att samlas kring för att kollegialt lärande inom förskolan.