Ledarskap och bemötande inom Förskolan

Dessa sexton videos riktar sig till förskolan. Notera att de är inte av högsta kvalitet och eventuellt görs om. Notera också en ny bok riktade till förskolans arbetslag som behandlar en del av detta innehåll. Dessa videos har främst med kroppsspråket att göra.

Nya boken (gothiakompetens.se) Stärka arbetslaget: Er guide till kvalitet och samarbete i förskolan. Cirkelbok att samlas kring för att kollegialt lärande inom förskolan.