Studiedag 2: Ledarskap och bemötande inom förskolan (16 videos)

Här inom ramen för Fortbildningsbiblioteket finns 16 kora videos som underlag för pedagogiska samtal bland förskolepersonalen. Många självklarheter. Många påminnelser. Många detaljer som påverkar hur man uppfattas som ledare och den följsamhet och förtroende som man får. Visa, diskutera och påverka er praxis. Använd vid interna studiedagar, APT-träffar och personalgruppsmöten. Använd i den takt som passar er. Huvudsaken är att främja samtal om pedagogik, ledarskap och bemötande. Välkommen. (Notera att url ledarskap.welib.se använd inte längre utan att materialet ligger exklusivt på steinberg.se inom ramen för abonnemangstjänsten Fortbildningsbiblioteket.)

Notera att url ska numera vara steinberg.se (inte welib)