Kurs 6. Assistenter och resurspersoner

Fortbildningsbiblioteket innehåller texter och videos för olika målgrupper. Denna samling riktar sig till assistenter och resurspersoner i syfte att hjälpa dessa viktiga personer fundera över sitt ledarskap och bemötande. Använd gärna underlagen i diskussioner om kraven på var och ens roll och uppträdande.