Hej!

Det pratas ofta om skolans och förskolans ”värdegrund”. Man använder ord som hänsyn, respekt, samverkan, glädje och liknande. Vad det innebär, i grunden, är att man visar artighet.

Till exempel är det artigt att:

– Hälsa, lära dig och använda så många namn som möjligt på eleverna som ingår i gruppen. Du tillhör ju en grupp även om du mest arbetar med en eller två individer.

– Se eleverna i ögonen.

– Inte verka för stressig och uppjagad även om det är svårt ibland.

– Klä dig propert och snyggt.

– Vara i god tid.

– Vara väl förberedd.

– Skapa enkla men tydliga rutiner så att eleverna vet vad de ska förvänta sig. Barn och ungdomar gillar och förväntar sig tydliga rutiner. 

– Sammanfatta då och då.

– Lyssna på läraren så att du vet vad som händer och förväntas.

– Lyssna på vad elever säger, tänker och vill, sammanfatta och beskriv sedan som ledare vad som ska hända.

– Var tydlig och ”varm”. Hur man gör det återkommer jag till.

En viktig fråga att ställa till dig själv är: Skulle jag vilja ha mig själv som assistent eller resursperson om jag vore en elev? Den gamla, goda gyllene regeln – bemöt andra som du själv vill bli bemött – gäller! Visst ska du förvänta dig att eleverna är artiga och möter dig med respekt. Självklart. Men du har ett stort ansvar att leda resan mot mer respekt genom att själv visa artighet och respekt. 

Åtgärd

Ge ytterligare exempel på artigt beteende som assistent eller resursperson. Alla önskar vi artiga elever. Hur ”får” man artiga elever?

Be att få och läs sedan igenom skolans värdegrundsdokument. Diskutera begreppen med andra så att du är säker på att förstå vad som menas. Hur vet eleverna vad som menas? 

Med vänlig hälsning

© John Steinberg