Hej!

Uppdraget som assistent eller resursperson kan se olika ut. En del är stöd för barn och ungdomar med medicinska utmaningar såsom diabetes eller olika slags funktionshinder. En del är resurspersoner åt barn och ungdomar som har svårt med sitt humör eller sitt beteende och kan vara utagerande.

Situationen kan se väldigt olika ut. 

En del av er har en bra bakgrund och utbildning för ert uppdrag medan andra inte har någon särskild utbildning alls. En del får anställning på grund av att man kan ett språk som barnet talar och så matchas man ihop på detta sätt. Även denna matchning ser väldigt olika ut.

Oavsett bakgrund, utbildning eller uppdrag gäller följande:

– Ta reda på vad skolan förväntar sig att du ska göra. 

– Ta reda på regler du bör kunna och vilka skyldigheter du har.

– När det gäller barn och ungdomar med särskilda diagnoser av olika slag är det viktigt att skaffa kunskap om vad just deras utmaning består av.

– Prata med personer som har haft med barnet/eleven att göra tidigare och ta reda på när det har fungerat bra – och vilka utmaningar som finns.

– Ha koll på det praktiska – ditt schema, elevens schema, vad läraren tänker göra, vilka aktiviteter som är på gång om barnet ska till fritids.

– Många barn och ungdomar mår bra av framförhållning – en förvarning om vad som kommer att hända under dagen och under den kommande timmen. Du behöver veta det och kommunicera det till eleverna.

– Var särskilt noga med att presentera dig för vårdnadshavern. Du ska samarbeta mycket med dem. 

Åtgärd

Gör en lista över den informationen du tycker du behöver från skolan för att göra ett bra jobb som assistent eller resursperson. Vad saknar du för information och hur kan du skaffa den informationen du saknar?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg