Hej!

På både lång och kort sikt är ditt uppdrag att ge eleverna tilltro till sin egen förmåga att lära och utvecklas. Det gäller såväl skolelever och förskolebarn. Den som inte känner hopp inför sina studier och sin framtid kommer inte att engagera sig eller vara motiverad och då blir det svårt att ta itu med nya utmaningar. 

En assistent eller resursperson har alltid flera uppdrag samtidigt:

– Att hjälpa eleven fokusera och lyckas med sina studier

– Att hjälpa eleven förstå varför han eller hon ska göra det som förväntas

– Att ge eleven strategier som underlättar för eleven att lyckas

– Att oavsett situation ge barnet/eleven tilltro till sin potential, talang och styrkor – och att kommunicera även detta till föräldrarna

– Att bidra till att skapa en lärmiljö som känns välkomnande och inbjudande för barnet/eleven

– Att hjälpa eleven att hålla ordning på material, administrativa rutiner, schema och uppgifter

– Att samarbeta med den som är huvudansvarig för barn- eller elevgruppen

– Att kommunicera ditt perspektiv på behov och åtgärder till kollegorna du samarbeta med (se nästa brev).

Det är ingen dålig lista! Det gäller att förstå vad man har för uppdrag och att förstå förväntningarna som finns på vad du ska göra och hur du ska göra det. Det gäller även att förstå varför du har sökt jobbet och hur du helst vill hjälpa till. 

Åtgärd

Låtsas som om du går på fest och någon frågar dig vad du gör och du säger, ”Just nu arbetar jag som assistent (resursperson)”. Deras motfråga är: ”Varför då?” ”Vad vill du då?” Skriv högst en A4-sida som svar på denna utmanande fråga.

Sedan ställer den du pratar med följande fråga… Vad är ditt uppdrag? Vilka är dina uppgifter? Anteckna exempel på saker du förväntas (och vill) göra under en arbetsdag i din roll som assistent eller resursperson.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg