Hej!

Hur hög är din ambitionsnivå när du antar utmaningen att vara assistent eller resursperson på en skola, fritids eller förskola? På lägsta nivå kan du anses, av både dig själv eller de som anlitar dig, bara som en ”kropp.” Någon vuxen måste finnas där för att det inte ska bli kaos eller för att hjälpa till då och då. Men du vill mer än så, annars skulle du inte ens börja ta dig igenom dessa Fortbildningsbrev.

Du vill vara en ”pedagog” och bidra till elevens utveckling och lärande. Du vill mer än bara vara i närheten. 

Bra så. Men hur? Det börjar med att ha en ambition – din vilja att påverka och din vilja att ha betydelse och inflytande.

Det fortsätter med de kunskaper du har om den pedagogiska situation du kommer att befinna dig i. Vad förväntas av dig? Vad vill skolan att du ska göra? Vad vill vårdnadshavare? Vad behöver du kunna?

Att vilja något! Skaffa så mycket information du kan. Förbered dig så gott du kan. 

Åtgärd

1. Skatta din ambitionsnivå som assistent eller resurs från 1 (lågt) till 10 (absolut topp). 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

2.   Hur kan eleverna märka att du är ambitiös och vill något? Skriv några exempel.

3.   Gör en lista över det som du tror att skolan/förskolan/fritids vill att du ska göra. Om du är osäker, fråga!

4. Ange två-tre saker du tycker att du behöver mer kunskaper om för att klara ditt uppdrag.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg