Välkommen till en serie s.k. Fortbildningsbrev som riktar sig till assistenter och resurspersoner. Använd som underlag på interna studiedagar, APT-träffar och andra personalträffar. Syftet är att främja samtal om pedagogik, ledarskap och bemötande. Använd Fortbildningsbreven i den takt som passar er bäst. Fokusera på värderingar och beteenden som främjar er professionalitet. Lycka till!

Lycka till!

John

Hej!

Du behövs. Du har ett unikt och viktigt uppdrag. Du har ett kunskapsuppdrag och du är ett viktigt stöd för elevernas lärande. Dessutom har du en viktig social funktion eftersom du har en nära relation med ungdomar som behöver stöd, uppmuntran, tröst och en vuxen de kan finna trygghet i.

Barn som börjar tidigt på förskolan och som sedan går vidare till förskoleklass och lågstadium har mött dussintals vuxna: ordinarie personal, vikarier, assistenter, resurspersoner, arbetslivspraktikanter, studenter, prao-elever och kanske modersmålslärare, specialpedagoger med flera. Det är många människor som kommer och går som barnen förväntas samarbeta med. Hemförhållanden är ibland stabila och trygga – och ibland inte.

Sedan kommer du in i deras liv! Kan de lita på dig? Vet de om du håller när det blåser? Känns det tryggt att ha dig i närheten?

Välkommen till en serie s.k. Fortbildningsbrev som beskriver principer och praktiska åtgärder för ditt ledarskap, bemötande och samarbete med barnen, kollegorna och barnens föräldrar.

Åtgärd

Vilka kunskaper och kompetenser behöver du för att bli ännu bättre i din profession? Vad är du bra på nu och bad behöver du bli bättre på?

Referensbok: Uppdrag vikarie riktar sig främst till vikarier inom skolan men avsnitten som handlar om uppdraget, ledarskapet och bemötande är i allra högsta grad relevanta även för assistenter och resurspersoner. Sök på gothiafortbildning.se eller hos en internetbokhandel.

Med vänlig hälsning 

© John Steinberg

Beställs via LäroMedia, Gothia ´Kompetens eller bokhandeln