10. Att behålla en relation i en konflikt

Hej! 

Ytterligare ett brev om balansen mellan skolans behov och barnets/elevens behov, nu med fokus på konflikter…

När den du hjälper hamnar i en konflikt, får ett utbrott och beter sig illa mot material eller andra i gruppen hamnar du också i en konflikt. Du vill fortsätta ha en god relation och behålla elevens förtroende, samtidigt som du ibland måste säga ifrån, stoppa ett farligt beteende eller på andra sätt förändra situationen. 

Bedöm situationen först. Är det fara för andra personer finns ingen tvekan om att du behöver ingripa bestämt på en gång. Endast i extrema fall kan man ingripa rent fysiskt, hålla om eller hålla tillbaka en elev. Det som oftast (men inte alltid) hjälper är att du ställer dig mellan eleven och den som är objektet för ilskan. Stå stadigt, stabilt och centrerad och visa att du är där för att skydda både eleven du har ansvar för och den andra. Om möjligt, låt bli att höja rösten och ropa högt. Om du känner att det också behövs, kan du göra det men prova att bara stå stadigt och bestämt i första hand. 

Ansträng dig att möta eleven lugnt och inte själv blir upprörd, arg eller själv kommer i affekt. Det fungerar inte i varje situation, men oftare än man tror. 

Samtidigt är det viktigt att notera om du upptäcker ett mönster. I vilka situationer hamnar eleven i konflikter, när, med vem? Till exempel om det ofta är på rasten, i anslutning till fotbollsplanen, med den eller den eleven, vid första rasten på morgonen, har du flera faktorer som går att förändra eller påverka. Du har flera konkreta saker att diskutera med eleven och med kollegor om saker som kan ändras eller göras annorlunda.

Åtgärd

Beskriv en konfliktsituation som du tycker du hanterade bra. Vad gjorde du rätt? Beskriv en konfliktsituation som du tycker du kunde ha hanterat bättre. Vad lärde du av det och ska göra annorlunda?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg