Hej! 

En av de viktigaste sakerna du kan göra som assistent eller resursperson är att ge eleven strategier för att handskas med olika typer av utmaningar.

Lättast att förstå är strategier för att klara en skoluppgift. Till exempel, en elevs frustration över en uppgift i matematik kan vara så att han eller hon inte riktigt förstår hur man gör för att lösa uppgiften. Skolan är i regel bra på att tala om för eleverna vad man ska göra, men borde vara mycket bättre på att förklara hur man gör. På ett teoretiskt språk säger man att detta handlar om ”metakognitiva strategier”.

Ställ ofta frågan ”hur”. Vad är ditt första steg? Vad kommer härnäst? Ett tydligt exempel är processen för att tillverka någonting i slöjden. Det är mycket mer naturligt att det finns ”progressionsinstruktioner” som slöjdläraren ger – steg 1, 2, 3 o.s.v. ofta med både bild och text. Så försöker IKEA göra med sina instruktioner som är visuella och uppdelade i olika steg.

Samma sak gäller konfliktsituationer. Barn/elever vet om att vuxna inte gillar när det blir bråk eller när de får utbrott, men det hjälper inte så mycket att bara säga, ”Så ska du inte göra” eller ”Sluta bråka nu.” Barnet/eleven behöver ha strategier för att handskas med konflikter. De behöver veta:

– Var i kroppen det börjar kännas att man börjar bli arg

– När det ofta händer och i vilka situationer

– Det första man ska göra för att gå ifrån eller stoppa sig själv

– Vart man ska ta vägen, vem man ska vända sig till för att få stöd och hjälp

– Hur man kan kontrollera sin andning, muskelspänning eller sina ord.

Det är inte lätt! Men tänk på begreppet ”strategier” och ha det i åtanke. Det är svårt att agera rätt om man inte vet hur och inte har tränat på hur man ska agera annorlunda. Det bästa är att eleven känner att han har metoder och strategier för att känna igen en utmaning och de första stegen för att handskas med det.

Åtgärd

Ge ett exempel på en konfliktsituation i ditt eget liv som du tycker du hanterade rätt. Vad man än gör kräver det ofta strategier. För att ändra matvanor, motionsvanor, relationsvanor, konfliktvanor behöver du veta hur du kan agera och dina första steg för att få till stånd en förändring.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg