Hej!

Som assistent eller resursperson har du nog inte ett huvudansvar för att dokumentera, men det är en bra idé att du ändå dokumenterar en del. Det behöver inte vara komplicerat eller ta mycket tid förutom när det är någon slags händelserapport över en större konflikt eller skada som måste dokumenteras mer formellt.

Du kan dokumentera genom att 

– ta bilder (om du har tillstånd)

– spela in med mobilen (om du har tillstånd)

– skriva korta inlägg i en slags dagbok

Vad ska du dokumentera?

– slutprodukter på saker de har gjort

– en aktivitetsplats, t.ex. att notera saker som händer under en rast

– en kort intervju med eleven då och då

Ägna mer tid åt att dokumentera det som fungerar än det som inte fungerar. När mår eleven bäst? När är eleven mest konstruktiv? När infinner sig koncentrationen? 

Det finns många fördelar:

– Du har på fötterna när du ska diskutera med lärare.

– Du har exempel när du ska diskutera med föräldrar.

– Du får bättre ordning på dina egna reflektioner och tankar.

– Med fokus på det positiva blir det lättare att upptäcka när det fungerar bra och hur man kan utöka dessa stunder av välmående och när eleven är engagerad och konstruktiv. 

Åtgärd

Dokumentera en dag med barnet eller eleven du hjälper.  Försök att hitta ett enkelt dokumentationssystem som fungerar för dig. Fokusera på när det fungerar som bäst.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg