13. Samarbete med vårdnadshavare

Hej!

Som resursperson arbetar du i ett team, även om du har ett särskilt ansvar för ett eller två barn/elever. En viktig medlem i teamet är, förstås, vårdnadshavare för barnet/eleven som du hjälper.

Givetvis finns det hem där situationen inte är så gynnsam för barn och ungdomar, men i de flesta fall vill föräldrarna det bästa för sina barn. Ibland behöver föräldrar hjälp med strategier – hur man gör. Det kan vara så enkelt som hur man gör i ordning en arbetsplats hemma och ger stöd så att de klarar sina läxor och har rätt grejer med sig till skolan. Det kan vara mycket mer komplicerade saker som har med deras medicinering eller beteende att göra. Självklart påverkar vanor hemma (frukost, sömn, ro) elevens tillstånd och välmående.

Varje person kring barnet behöver ha strategier. Föräldrar behöver tydliga exempel på hur de kan hjälpa till. Du som assistent säger vad du ska göra och ansvarig lärare behöver också ha en strategi som kan förklaras för föräldrarna. Och det man gör ska dokumenteras och följas upp – ofta!

Hjälp föräldrarna:

– Om de inte kommer till dig, så kommer du till dem. Du ska ta kontakt, helt enkelt, så att de ser vem som tar hand om deras son eller dotter.

– Vid behov, ta med en tolk.

– Alla har inte tillgång till datorer och har svårt att följa skolans och klassens hemsida eller administrationssida. Du behöver nå ut med information på flera olika sätt. Lita inte på skolans ”digitalisering” för att nå ut med information!

– Förklara hur den svenska skolan fungerar för föräldrar som har sitt ursprung i andra länder eftersom den inte är lik många andra skolor i andra länder.

– Förklara att du inte kan ”ta i med hårdhandskarna” men att din roll är att uppmuntra, handleda och följa upp. Säg att du är envis! (Var det också!)

– Påpeka det positiva, ge hopp – och, som sagt, ge strategier som du följer upp.

Åtgärd

Ge exempel på information som vårdnadshavare till barnet/eleven som du arbetar med behöver ha för att  bli konstruktiv medlem i teamet kring barnet/eleven.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg