Hej!

Som assistent eller resurs är du också en ledare. Vad gör goda ledare?

– Goda ledare är noga med ett respektfullt och artigt bemötande.

– Goda ledare förbereder sig så noggrant de kan.

– Goda ledare förstår att de är förebilder.

– Goda ledare kombinerar värme och struktur.

– Goda ledare är enträgna och envisa – och de följer upp.

– Goda ledare håller sina löften.

– Goda ledare är goda lyssnare.

– Goda ledare tillämpar organiserad flexibilitet. De har en plan men kan improvisera utifrån verkligheten.

– Goda ledare ger eleverna strategier för att handskas med utmaningar.

– Goda ledare visar energi och engagemang.

– Goda ledare är stabila och pålitliga.

– Goda ledare rör sig (”går”) fysiskt som ledare – med energi och beslutsamhet.

– Goda ledare i skolan förstår hur inlärning går till.

– Goda ledare arbetar aktivt för en god stämning i gruppen.

– Goda ledare har ofta humor och tålamod.

– Goda ledare har rutiner och ritualer som goda vänner.

– Goda ledare ser när andra behöver ännu mer stöd och uppmuntran.

– Goda ledare dokumenterar.

– Goda ledare är insatta i sina skyldigheter och rättigheter.

– Goda ledare beter sig som de själva vill bli bemötta.

Goda ledare förstår att de är viktiga för att leda elever till kunskaper som hjälper nästa generation att förstå, försvara och utveckla vår demokrati.

Åtgärd

Ge exempel på dina tre viktigaste lärdomar från dessa brev till assistenter och resurspersoner. Ge exempel på någonting du ska göra bättre för att bli en ledare som eleverna vill följa.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg